شرکت تولیدی صنعتی شگفت افزار

سازنده تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

عقد قرارداد پروژه تامین متریال و ساخت دربهای کندانسور

از نکات مهم و کلیدی این پروژه، سرعت عمل در تامین مواد خام و ساخت قطعات می باشد که با مدیریت بهینه، امید است که تا پایان فروردین ماه سال 97 تکمیل و تحویل کارفرما گردد.