شرکت تولیدی صنعتی شگفت افزار

سازنده تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تحویل پروژه تامین متریال و ساخت تیوب باندل راکتور R501C